Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał decyzję o warunkach zabudowy, w ramach której została wskazana informacja, iż "lokalizacja miejsc postojowych na na terenie gminnej działki, zgodnie z podpisanym porozumieniem między gminą a inwestorem". Inwestor przedłożył do wniosku o pozwolenie na budowę zawarte porozumienie dotyczące udostępnienia przez gminę miejsc postojowych w ramach zabezpieczenia projektowanej inwestycji w ich odpowiednią ilość.

Czy na podstawie takiego porozumienia organ może wydać decyzję pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego i powinien uznać ww. porozumienie jako spełnienie warunku w zakresie odpowiedniej ilości miejsc postojowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?