Czy na podstawie paszportu z adnotacją i potwierdzeniem, że złożono wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy można przyznać prawo do świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatelka Ukrainy zamieszkująca w Polsce złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022.

Do wniosku dołączyła paszport z adnotacją i potwierdzeniem, że wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w dniu 19.01.2021 r. w Urzędzie Wojewódzkim.

Czy na podstawie paszportu z adnotacją i potwierdzeniem, że złożono wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy można przyznać prawo do świadczenia wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX