Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan składa wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym bratem, który legitymuje się orzeczeniem wydanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gdzie:

- badanego uznaje się za trwale całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym "od przed 16 r.ż.",

- stwierdza się niezdolność badanego do samodzielnej egzystencji od "nie można ustalić" do "stale".

Czy ww. zapis w orzeczeniu można uznać za prawidłowy w celu uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, gdzie niepełnosprawność powinna powstać nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki (art. 17 ust. 1b u.ś.r.)?

Czy orzeczenie to wskazuje datę powstania niepełnosprawności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?