Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie dostarczonych przez nauczycielkę dokumentów można zaliczyć jej pracę w gospodarstwie rolnym rodziców?

1. zaświadczenie z urzędu gminy, który potwierdza istnienie w danym okresie 26 stycznia 1977-11 grudnia 1989 r. gospodarstwa rolnego o pow. 10,13 ha rodziców nauczycielki,

2. oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów ZUS Rp-9, w którym potwierdza również pracę w gospodarstwie rodziców w okresie 26 stycznia 1977-10 stycznia 1982 r.,

3. zeznania świadków tj. dwóch bliskich sąsiadów (ZUS Rp-8) – 2 szt., którzy potwierdzają pracę w gospodarstwie rolnym zainteresowanej pani w okresie 26 stycznia 1977-10 stycznia 1982 r. z informacją, iż praca była stała w pełnym wymiarze czasu pracy,

4. zaświadczenie o zameldowaniu na stałe zainteresowanej nauczycielki w okresie 25 stycznia 1961-11 grudnia 1989 r. w miejscowości, gdzie znajdowało się gospodarstwo rolne rodziców,

5. zaświadczenie o zameldowaniu zainteresowanej na okres tymczasowy w miejscowościach, gdzie podejmowała naukę w:

- Tarnowie 4 września 1978-20 czerwca 1979 r. (tymczasowo) – szkoła średnia,

- Krakowie 3 października 1980-20 czerwca 1984 r. (tymczasowo) – studia.

Czy na podstawie tych dokumentów mogę zaliczyć nauczycielce pracę w gospodarstwie rolnym rodziców? Jaki to byłby okres?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?