Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank prowadzi rachunki bieżące dla spółki z o.o., dla której dnia 27 maja 2015 r. wpłynęło zajęcie zabezpieczające wierzytelności z rachunków z Urzędu Skarbowego. W dniu 6 lipca 2015 r. posiadacz rachunków złożył w Banku: listy płac za miesiąc maj i czerwiec 2015 r.; deklaracje rozliczeniowe ZUS P DRA (ZUS P RCA), ID deklaracji 01 maja 2015 r. i 01 czerwca 2015 r. wraz z potwierdzeniem elektronicznym przyjęcia przesyłki do ZUS; obliczenie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat w miesiącu maju i czerwcu 2015 r. Wszystkie dokumenty są podpisane przez głównego księgowego.

Czy na podstawie ww. dokumentów Bank może wypłacić wynagrodzenie i zrealizować przelewy za miesiąc maj i czerwiec 2015 r. jak ubiega się Klient?

Czy równowartość podatku dochodowego i składek ZUS może być wypłacona w formie gotówki do rąk posiadacza rachunków?

Czy Bank może w taki sposób postępować w kolejnych miesiącach (do czasu wyjaśnienie sprawy) po złożeniu przez posiadacza rachunków aktualnych dokumentów, a jeżeli tak to do którego dnia miesiąca mogłyby odbywać się takie wypłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?