Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do tutejszego OPS drogą elektroniczną omyłkowo została przesłana przez Śląski Urząd Wojewódzki korespondencja zawierająca informację przyznającą świadczenie wychowawcze dla Pani X na dzieci na okres 2019/2021, która zamieszkuje na terenie innej gminy.

Czy w tej sytuacji powinniśmy odesłać informację do ŚUW?

Czy na podstawie art. 65 § 1 k.p.a. korespondencja zawierająca informację o przyznaniu świadczenia 500+ powinna być przekazana do innej jednostki według właściwości, a ŚUW powinien być tylko powiadomiony o przekazaniu korespondencji do właściwego organu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?