Czy na podstawie art. 162 k.p.a. wygasić decyzję o przyznaniu świadczeń z FA, czy na podstawie art. 163 k.p.a. i art. 24... - OpenLEX

Czy na podstawie art. 162 k.p.a. wygasić decyzję o przyznaniu świadczeń z FA, czy na podstawie art. 163 k.p.a. i art. 24 u.p.o.u.a. ją uchylić, gdy dłużnik alimentacyjny zmarł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ właściwy wierzyciela dnia 31 sierpnia 2021 r. wydał decyzję o ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres, tj. począwszy od 1 października 2021 r.

Dnia 3 września 2021 r., gdy ww. decyzja nie stała się jeszcze prawomocna i ostateczna - dłużnik alimentacyjny zmarł.

Czy na podstawie art. 162 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a., wygasić decyzję o przyznaniu świadczeń, czy na podstawie art. 163 k.p.a. i art. 24 u.p.o.u.a. ją uchylić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX