Czy na podstawie art. 155 k.p.a. można dokonać zmiany posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów w zakresie tylko zmiany danych adresu siedziby ale nie miejsca zbierania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a. można dokonać zmiany posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów w zakresie tylko zmiany danych adresu siedziby ale nie miejsca zbierania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX