Czy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników mogę uzyskać dostęp do... - OpenLEX

Czy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników mogę uzyskać dostęp do wszystkich swoich danych osobowych i danych moich małoletnich dzieci zgromadzonych w systemie CRP KEP zgodnie z art. 15 RODO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy powołując się na art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, jako podatnik (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) mogę uzyskać dostęp do wszystkich swoich danych osobowych i danych moich małoletnich dzieci zgromadzonych w systemie CRP KEP zgodnie z art. 15 RODO czy zostaną mi udostępnione wyłącznie dane w zakresie numeru NIP, z uwagi na to, że pozostałe dane są objęte tajemnicą skarbową zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX