Czy na placu makulatury, który objęty jest operatem PPOŻ, można wyznaczyć sobie miejsce i zmagazynować tam czasowo części nowozakupionej maszyny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na placu makulatury (odpady o kodzie 15 01 01, 03 03 08), który objęty jest operatem PPOŻ, można wyznaczyć sobie miejsce i zmagazynować tam czasowo części nowozakupionej maszyny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX