Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do szkoły wpłynęło pismo rodziców niepełnosprawnego ucznia z prośbą o przeszkolenie nauczycieli oraz innych pracowników niepedagogicznych pracujących z dzieckiem względem obsługi specjalistycznego sprzętu ortopedycznego jak orteza stabilizująca biodra i kolana, pionizatora, ortezy HKAFO. Sprzęt stanowi osobistą własność dziecka i jego rodziców. Używanie tego sprzętu stanowi środek do celów jego właściwego funkcjonowania, usprawnienia zdrowotnego,oraz zapewnienia odpowiedniego komfortu życia, natomiast nie wynika z potrzeb ratowania jego życia. Czy na podstawie pisemnej prośby rodzica ucznia, w opisanej kwestii dyrektor jest zobowiązany przeszkolić pracowników szkoły? Czy wystarczy przeszkolenie przez rodziców dziecka i ich oświadczenie, że biorą pełną odpowiedzialność za używanie w/w sprzętu i bezpieczeństwo dziecka względem przeprowadzonego instruktażu, a także czy jest wystarczającym środkiem i pozwoli na uniknięcie w przyszłości ewentualnych roszczeń względem szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?