Czy na odprowadzenie wód opadowych, roztopowych z przelewu burzowego z zakładu przemysłowego innego niż zakład komunalny, które łączą się ze ściekami technologicznymi przed oczyszczalnią i jako mieszanina ścieku przemysłowego odprowadzane są do cieku możliwe jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na odprowadzenie wód opadowych, roztopowych z przelewu burzowego z zakładu przemysłowego innego niż zakład komunalny, które łączą się ze ściekami technologicznymi przed oczyszczalnią i jako mieszanina ścieku przemysłowego odprowadzane są do cieku możliwe jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego z art. 80 pr.wod.?

Jeśli nie, czy należy to traktować jako zakaz patrząc na art. 80 pr.wod.?

W jakim trybie uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX