Czy na obdarowanym ciążą zobowiązania podatkowe na gruncie VAT z tytułu rzeczy nabytych w drodze darowizny? - OpenLEX

Czy na obdarowanym ciążą zobowiązania podatkowe na gruncie VAT z tytułu rzeczy nabytych w drodze darowizny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT od 1993 r. W majątku firmy jest nieruchomość zabudowana, budynek handlowo - usługowy i obecnie jest on przedmiotem wynajmu firmom zewnętrznym, a wynajem jest rozliczany jako przychód z działalności gospodarczej. Nieruchomość była zakupiona przed 20 laty, był zaciągnięty kredyt bankowy w ramach firmy przedsiębiorcy i od zakupu nieruchomości był odliczany VAT. Podczas rozbudowy nieruchomości koszty były księgowane jako koszty działalności firmy, a VAT był odliczany. Nieruchomość jest współwłasnością małżeńską przedsiębiorcy i jego żony, ale znajduje się w całości w majątku firmowym męża. Koszt wytworzenia nieruchomości podlega nadal amortyzacji w firmie męża (stawka 2,5% rocznie). Przedsiębiorca zamierza przekazać część lub całość tej nieruchomości jako darowiznę osobom w pierwszej linii pokrewieństwa.

Czy te osoby będą obciążone zobowiązaniami podatkowymi z tytułu VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?