Czy na nowy okres zasiłkowy przyznać świadczenia z FA w pełnej wysokości tylko od ojca, czy proporcjonalne od matki i ojca, jeśli tak, to w jakich proporcjach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W okresie zasiłkowym 2022/2023 wierzyciel - pełnoletnie dziecko, otrzymał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, alimenty były zasądzone od ojca w wysokości 325 zł i matki w wysokości 100,00 zł, natomiast postępowanie egzekucyjne u komornika sądowego było prowadzone tylko przeciwko ojcu wierzyciela, jako dłużnik alimentacyjny występował wyłącznie ojciec.

W sierpniu 2023 roku otrzymaliśmy wyrok podwyższający alimenty od stycznia 2023 roku do kwoty: od ojca 500,00 zł miesięcznie i od matki 200,00 zł miesięcznie. Od komornika sądowego otrzymaliśmy zawiadomienie o zmianie wysokości alimentów i zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów ze wskazaniem dwóch dłużników alimentacyjnych: matki i ojca pod tym samym KMP, które wcześniej było prowadzona tylko przeciwko ojcu.

W związku z zaistniałą sytuacją, w jaki sposób powinnam przyznać na nowy okres zasiłkowy fundusz alimentacyjny i podwyższyć fundusz alimentacyjny (wyrównać) na okres zasiłkowy 2022/2023, który nadal trwa?

Czy wyrównać na okres zasiłkowy 2022/2023 alimenty od ojca pełnoletniego dziecka do kwoty 500,00 zł, która jest kwotą maksymalną świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Czy na nowy okres zasiłkowy przyznać świadczenia z FA w pełnej wysokości tylko od ojca, czy proporcjonalne od matki i ojca, jeśli tak, to w jakich proporcjach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX