Nowość Czy na mocy art. 191 pr.wod. można nakazać naprawę skarp jako wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ otrzymał wniosek o zajęcie się sprawą niewłaściwego utrzymania urządzenia wodnego tj. stawu. Właściciel działki sąsiadującej ze stawem skarży, że skarpy tego stawu osypują się, staw samoistnie się poszerza i to spowodowało, że "zabrał" część gruntu jego działki, w tym spowodował upadek płotu granicznego i zostały zniszczone drzewa dotychczas rosnące wzdłuż granicy. Ponadto wnioskodawca uskarża się, że staw jest nieczyszczony i w miesiącach letnich zagniwa w nich materia organiczna. Przedmiotowy staw jest wykopanym, nieuszczelnionym zagłębieniem w ziemi, zlokalizowanym w obniżeniu terenowym i jest zasilany wyłącznie wodami gruntowymi, opadowymi i roztopowymi. Brak jest stałego dopływu wody oraz brak warunków do spuszczania wody w celu przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych. Staw powstał przed dniem 1 stycznia 2002 r., czyli pod rządami ustawy z 24 października 1974 r. Prawo wodne (Dz.U. z 1974 r. nr 38 poz. 230) - dalej pr.wod.1974., zatem w tamtych latach na jego wykonanie pozwolenie wodnoprawne nie było wymagane.

Co w opisanej sytuacji może zaproponować organ?

Czy na mocy art. 191 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod.2017. można nakazać naprawę skarp jako wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX