Czy na miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika usytuowanego wzdłuż drogi klasy Z należy uzyskać odstępstwo od przepisów... - OpenLEX

Czy na miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika usytuowanego wzdłuż drogi klasy Z należy uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 26 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Czy na budowę chodnika o szerokości od 2 m do 1,75 m oraz miejscowo do 1,25 m w ramach przebudowy drogi klasy Z należy uzyskać odstępstwo?

Jak traktować zapis § 44 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w tym zakresie?

Czy miejscowe zmniejszenie szerokości jest dopuszczalne i nie wymaga uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?