Czy na koniec 2018 r. kwota wynikająca z podjętej uchwały o pokrycie ujemnego wyniku jest zobowiązaniem warunkowym powiatu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada Powiatu podjęła w 2018 r.uchwałę o pokryciu ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Przelew dokonany został w 2019 r.

Czy na koniec 2018 r. kwota wynikająca z podjętej uchwały o pokrycie ujemnego wyniku jest zobowiązaniem warunkowym powiatu i powinna być wykazana pozabilansowo z jednoczesnym ujęciem w informacji dodatkowej do bilansu, czy powinna być na koniec 2018 r. zaksięgowana na kontach Wn761/ MA 840 i wykazana w bilansie urzędu?

Jak na jakich kontach winien być zaksięgowany wydatek w 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access