Nowość Czy na karcie oceny pracy nauczyciela należy umieścić punkty za realizację kryteriów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na karcie oceny pracy nauczyciela należy umieścić punkty za realizację kryteriów? Jeśli tak, to czy powinny być one oddzielnie do każdego kryterium czy tylko sumarycznie. Jeżeli nie będzie liczby punktów za kryteria w karcie, to czy dyrektor ma je przedstawić nauczycielowi i w jakiej formie powinny być one zapisane, skoro nie zaleca się stosowania dodatkowych kart oceny i samooceny (stanowisko MEiN)

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX