Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wybudował szeregówki dwulokalowe. Na każdej działce jest jeden budynek dwulokalowy w zabudowie szeregowej. Do budynku wykonano jeden przyłącz wod-kan. Przedsiębiorstwo wod-kan twierdzi, że nie może na jednym przyłączy wykonać dwóch wodomierzy, bo później w razie takiej potrzeby nie będzie miało możliwości odcięcia wody. W związku z tym w jednym lokalu jest wodomierz głównych, a w drugi (na pietrze) podlicznik. Właściciel lokalu z wodomierzem może w zasadzie odciąć wodę dla I piętra. Przedsiębiorstwo wod-kan twierdzi, że to działanie to jest zgodne z prawem - ustawą z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) - dalej u.z.w.o.ś. Inwestor uważa, że nie, i zgodnie z u.z.w.o.ś. umowa i wod. główny ma być dla nieruchomości - czyli właściciela odrębnego lokalu i nie ma podstaw, aby jednego właściciela "obciążać" rozliczeniem innego licznika, a drugiemu zapewniać wyłącznie podlicznik. Takie działanie jest wg inwestora sprzeczne z art. 6 ust. 2 u.z.w.o.ś.

Czy stanowisko przedsiębiorstwa wod-kan jest prawidłowe?

Czy istnieją orzeczenia, poglądu wspierające stanowisko inwestora - jeżeli tak, to jakie i przez kogo wydane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?