Czy na instalację objętą pozwoleniem zintegrowanym można wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na instalację objętą pozwoleniem zintegrowanym można wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Inwestor uzyskał w 2021 r. pozwolenie zintegrowane na instalację składającą się z 3 linii produkcyjnych. W tym roku Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na jedną z linii objętej przedmiotowym pozwoleniem zintegrowanym. Wydajność maksymalna i dopuszczalna tej linii podana w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko różni się od tej podanej w pozwoleniu zintegrowanym.

Jaka jest kolejność uzyskania przez Inwestora pozwoleń i decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX