Czy na gruncie nowego PZP wykluczenie za naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska jest obligatoryjną czy fakultatywną przesłanką wykluczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na gruncie nowego PZP wykluczenie za naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska jest obligatoryjną czy fakultatywną przesłanką wykluczenia?

Z art. 108 nowego PZP nie wynika, aby była to przesłanka obligatoryjna jak było to określone w dawnej ustawie (art. 24 ust. 1 pkt 13 starego PZP).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX