Czy na gminie ciąży obowiązek usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów na nieruchomości, jeżeli nie można ustalić posiadacza odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

WIOŚ w wystąpieniu poinformował gminę, że w trakcie działań własnych przeprowadzonych na działce położonej na terenie gminy ujawnił nielegalne miejsce nagromadzenia odpadów. Gmina jako organ I instancji w myśl przepisów ustawy o odpadach przystąpiła do ustalenia stron postępowania. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie ustalono właściciela nieruchomości, użytkownika oraz posiadacza odpadów. Organ wystąpił do: Ewidencji Gruntów, wydziału finansów, Rejestru Mieszkańców, Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz sołtysa. Udało się jedynie ustalić, że działka (rolno-leśna), na której znajdują się odpady jest we władaniu samoistnym Pani X. W Ewidencji Gruntów widnieje jedynie imię i nazwisko Pani X oraz nazwa miejscowości, w której jest położona działka. Wymieniona osoba nie figuruje w Rejestrze Mieszkańców, nie jest opłacany podatek rolny i leśny, sołtys nie posiada informacji, kto jest użytkownikiem działki. Przedmiotowa działka nie posiada księgi wieczystej. Brak jest informacji o spadkobiercach.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym na gminie ciąży obowiązek usunięcia nielegalnie nagromadzonych odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX