Czy na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczkowanie, którego nie przewidywał, i wprowadzić odpowiednie uregulowania w dokumentach zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy aparatury medycznej. Zamawiający w dokumentach zamówienia określił, że nie będzie udzielał zaliczek. W trakcie postępowania na etapie składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wykonawca poprosił o możliwość zaliczkowania.

Czy na tym etapie zamawiający może jeszcze wyrazić zgodę i wprowadzić odpowiednie uregulowania w dokumentach zamówienia?

Czy może zasadność wprowadzenia takiej zmiany powinna prowadzić do unieważnienia przedmiotowego postępowania?

Jeśli tak, to czy podstawę prawną będzie stanowić art. 255 pkt 6 PZP, czy art. 256 PZP w zw z art. 90 ust. 3 PZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX