Czy na etapie projektu decyzji dot. kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia strona może wystąpić o zastosowanie art. 89 ust. 11 u.o.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na etapie projektu decyzji (kara administracyjna za usunięcie drzew bez zezwolenia) strona - osoba fizyczna, która na podstawie art. 10 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a. zapoznaje się z projektem decyzji - może wystąpić o zastosowanie art. 89 ust. 11 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) – dalej u.o.p. przed wydaniem decyzji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access