Czy na dzień rozpatrywania wniosku o dodatek mieszkaniowy, jeśli są potwierdzenia opłat za rachunki związane z utrzymaniem... - OpenLEX

Czy na dzień rozpatrywania wniosku o dodatek mieszkaniowy, jeśli są potwierdzenia opłat za rachunki związane z utrzymaniem mieszkania, można zaliczyć je do wydatków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca składa wniosek po raz pierwszy 28-04-2022 r. Dnia 02-05-2022 r. dostarczył tytuł prawny do lokalu oraz rachunki za śmieci za m-c marzec, za wodę oraz ścieki za okres od 10-02-2022 do 29-03-22 z okresem płatności do 12-04-2022 r. Rachunki zostały opłacone 02-05-2022 r.

Czy na dzień rozpatrywania wniosku o dodatek mieszkaniowy, jeśli są potwierdzenia opłat za rachunki związane z utrzymaniem mieszkania, można zaliczyć je do wydatków, rozpatrując wniosek złożony w kwietniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX