Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor posiada działkę o powierzchni około 33 ary (o jednym numerze geodezyjnym), usytuowaną według mpzp w terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług pod warunkiem, iż zwarty obszar tych terenów nie będzie przekraczać 5000 m2 na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej.

Czy w związku z powyższym na takiej działce można zlokalizować 4 segmenty budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej (powstanie budynek z czterema odrębnymi funkcjonalnie zespołami pomieszczeń, mogących stanowić samodzielne lokale mieszkalne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?