Czy na działce, na której została ustalona służebność, osoba która ma możliwość przejazdu, przechodu oraz przegonu do własnej... - OpenLEX

Czy na działce, na której została ustalona służebność, osoba która ma możliwość przejazdu, przechodu oraz przegonu do własnej nieruchomości może wystawić kosz z odpadami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2022 r.

PYTANIE

Czy na działce, na której została ustalona służebność poprzez wpis w księdze wieczystej, osoba która ma możliwość przejazdu, przechodu oraz przegonu do własnej nieruchomości może wystawić kosz z odpadami zmieszanymi oraz worki z odpadami segregowanymi w miejscu wyznaczenia służebności, bezpośrednio przy swoim ogrodzeniu (bramie wjazdowej)?

Czy powinien odpady wystawić do drogi gminnej oddalonej od posesji o 80 m?

Czy w tym przypadku możemy mówić o zaśmieceniu, wówczas gdy kubeł lub worki znajdują się w miejscu ustalenia służebności, a wystawione zostały w przeddzień zbiórki odpadów?

Zapis w regulaminie utrzymania czystości mówi jedynie: "Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX