Czy na dobudowę ganku na klasie III, gdy inwestor nie jest rolnikiem należy do wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej załączyć decyzję o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na dobudowę ganku na klasie III, gdy inwestor nie jest rolnikiem należy do wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej załączyć decyzję o warunkach zabudowy?

Nadmieniam, że dom jest stary i nie ma na jego budowę żadnych dokumentów.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access