Czy na czas realizowania doskonalenia zawodowego nauczyciele mogą skorzystać z niepłatnej nieobecności w pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W placówce doskonalenia nauczycieli co roku sporządza się plan doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych, który zatwierdza organ prowadzący i stosowną uchwałą przyznaje środki na udział kadry oświatowej w szkoleniach (bez kosztów podróży, wyżywienia, czy materiałów). Czy jest zasadne, że w placówce żąda się od nauczycieli chcących realizować swój zatwierdzony plan doskonalenia na dany rok: a) wzięcia urlopu bezpłatnego na czas szkolenia; b) finansowania kosztów podróży przez samego nauczyciela (odmowa prawa do delegacji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX