Czy na 1 działce drogowej można zaprojektować 2 małe jednokondygnacyjne pawilony handlowe w odległości 1,05 m od siebie (ściany bez okien)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na 1 działce drogowej można zaprojektować 2 małe (Pu=ok.15m2) jednokondygnacyjne pawilony handlowe w odległości 1,05 m od siebie (ściany bez okien)?

Zgodnie z planem miejscowym dopuszcza się lokalizację takich usług. Inwestor ma zgodę zarządcy działki drogowej. Projekt z taką lokalizacją pawilonów ma akceptację rzeczoznawcy ppoż, który zgodził się, że takie zbliżenie można dopuścić jako analogia do identycznego położenia budynków na jednej działce budowlanej (par. 273 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t.). Organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę odmówił jej wydania powołując się na par. 273 r.w.t., gdzie określone są min. odległości między budynkami. Wyjątkiem wg. starostwa jest tam tylko działka budowlana (par. 273 ust. 1 r.w.t.), a nie drogowa.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access