Czy można zwrócić się do Ambasady lub Konsulatu Holandii celem udzielenia pomocy w ustaleniu miejsca zamieszkania członków... - OpenLEX

Czy można zwrócić się do Ambasady lub Konsulatu Holandii celem udzielenia pomocy w ustaleniu miejsca zamieszkania członków rodziny mieszkańca DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient został umieszczony w DPS, ma sześcioro dzieci.

W trakcie wywiadu środowiskowego żona klienta podała, że jedno z dzieci (syn) przebywa w Holandii, ale nie zna adresu syna i nie ma z nim kontaktu. Niedługo po rozmowie z matką zadzwoniła do Ośrodka jedna z córek, która oświadczyła, że również przebywa w Holandii, ale nie wyraziła zgody na podanie adresu zamieszkania czy adresu e-mail, poinformowała, że wkrótce zgłosi się do MOPS, ale nie przyszła.

MOPS wystąpił do US i uzyskał informację, że ww. dzieci klienta figurują w rejestrach tutejszego Urzędu, ale nie wpłynęły zeznania podatkowe za 2019 r. i do USC o podanie, czy wyjazd za granicę został zgłoszony. Uzyskano odpowiedź, że brak zgłoszenia wyjazdu za granicę (dzieci są zameldowane w Polsce, tam gdzie mieszka matka).

Wysyłane wcześniej wezwania do stawienia się w Ośrodku w celu ustalenia terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego były zwracane przez pocztę do siedziby MOPS.

Czy w tej sytuacji, można wystąpić do Konsulatu i Ambasady w Holandii o podanie adresu zamieszkania dzieci w tym kraju?

Czy jest jakaś podstawa prawna, aby wystosować taki wniosek?

Jakie powinny być dalsze kroki OPS w prowadzonym postępowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?