Czy można zwolnić z opłaty za użytkowanie wieczyste, jeśli jest to obecnie infrastruktura nieczynna? - OpenLEX

Czy można zwolnić z opłaty za użytkowanie wieczyste, jeśli jest to obecnie infrastruktura nieczynna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Województwo przejęło od PKP na podstawie art. 18a ustawy z 8.09.2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. z 2020 r. poz. 292) - dalej u.k.r.p.k.p. nieczynną obecnie linię kolejową celem jej uruchomienia. Decyzją wojewody dla nieruchomości tej była ustalona opłata z tytułu użytkowania wieczystego z zastosowaniem stawki 3%. Według oświadczenia PKP było to mienie zbędne przeznaczone na cele gospodarcze. Obecnie linia ta jest zarośnięta i w części zdemontowana. Obecny zarządca zwrócił się z wnioskiem o zwolnienie z opłaty za użytkowanie wieczyste na podstawie art. 8 ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710) - dalej u.t.k.

Czy są do tego podstawy, skoro zgodnie z decyzją wojewody ustalona została opłata z zastosowaniem stawki 3% i obecnie jest to infrastruktura nieczynna?

Czy wziąć pod uwagę zamiar jej remontu i uruchomienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX