Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jedna z naszych pracownic produkcyjnych ma bardzo wysoki poziom absencji. Są to głównie nieobecności chorobowe spowodowane jej złym stanem zdrowia lub dzieci pozostających pod jej opieką. Zwolnienia lekarskie przeplatane są krótkimi urlopami wypoczynkowymi. Taki stan rzeczy ma miejsce od kilku lat z nasileniem od ostatniego kwartału 2017 r. do dzisiaj. Nieobecności pracownicy znacznie dezorganizują pracę w wydziale i konieczne jest "przesuwanie" pracowników z innych stanowisk w celu zastępstwa pracownicy. Pracodawca chce rozwiązać umowę z pracownicą (za wypowiedzeniem) podając jako przyczynę jej częstą i długotrwałą nieobecność w pracy.

Jakie powinny zostać podjęte kolejne działania?

Jak należy sformułować informację do związków zawodowych (pracownica jest członkiem związków)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?