Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sobieska Maria
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli osoba ta nie znajduje się w okresie wypowiedzenia?

Pracownik ma zawartą umowę na czas określony, umowa nie zostanie przedłużona.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?