Czy można zwolnić nauczycielkę, zatrudnioną na podstawie mianowania z powodu zmniejszenia się liczby klas od nowego roku szkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zwolnić nauczycielkę, zatrudnioną na podstawie mianowania, z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN, która 1 sierpnia kończy 60 lat, jeśli od nowego roku szkolnego nie ma dla niej godzin z powodu zmniejszenia się liczby klas?

Nauczycielka nie poinformowała, że zamierza przejść na emeryturę.

Jakie świadczenia należy jej wypłacić, jeśli pod koniec lipca zdecyduje się jednak przejść na emeryturę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX