Czy można zwolnić matkę z odpłatności za pobyt syna w DPS w drodze decyzji wydanej z urzędu bez przeprowadzenia z nią... - OpenLEX

Czy można zwolnić matkę z odpłatności za pobyt syna w DPS w drodze decyzji wydanej z urzędu bez przeprowadzenia z nią rodzinnego wywiadu środowiskowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X został umieszczony w domu pomocy społecznej.

OPS ustalił, że jedyną osobą zobowiązaną do alimentacji na jego rzecz jest matka. Tutejszy OPS wystąpił do OPS-u właściwego dla miejsca zamieszkania matki o sporządzenie wywiadu celem ustalenia możliwości partycypowania w kosztach utrzymania syna w DPS. Z odpowiedzi na powyższy wniosek tutejszy OPS uzyskał informację, że nie ma możliwości przeprowadzenia wywiadu z matką osoby umieszczonej w DPS z uwagi na jej stan zdrowia. Jak poinformował OPS właściwy ww. jest osobą starszą, schorowaną, bez kontaktu, choruje na demencję starczą, nie nawiązuje kontaktu słownego, nie poznaje ludzi, pozostaje pod opieką swojego syna i synowej, z którymi prawdopodobnie prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.

W związku z otrzymaną odpowiedzią o braku możliwości przeprowadzenia wywiadu, celem przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia odpłatności za pobyt Pana X w DPS tutejszy OPS wystąpił z wnioskiem o udostępnienie danych do ZUS-u celem ustalenia wysokości otrzymywanego przez matkę świadczenia i ustalenia jej możliwości partycypowania w kosztach utrzymania syna w DPS. Z odpowiedzi na powyższe pismo wynika, że dochód matki nie przekracza 300% kryterium dla osoby samotnie gospodarującej i kwalifikuje ją do zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt syna w DPS.

Czy w opisanym przypadku, gdy nie był przeprowadzony wywiad z matką Pana X, a jedynie OPS pozyskał informację z ZUS-u o wysokości otrzymywanego przez nią świadczenia należy w drodze decyzji administracyjnej zwolnić matkę z ponoszenia odpłatności?

Czy może OPS winien ponownie zwrócić się do OPS właściwego dla miejsca zamieszkania matki o sporządzenie wywiadu z jej synem (bratem osoby umieszczonej w DPS) celem ustalenia chociażby, z kim matka prowadzi gospodarstwo domowe?

Z pisma OPS-u właściwego dla miejsca zamieszkania matki wyraźnie bowiem wynika, że matka Pana X jest osobą wymagającą opieki osoby drugiej.

Jak właściwie zakończyć tę sprawę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX