Czy można zwiększyć w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów ilość odpadów powstających po przetwarzaniu o 500 Mg, gdyż wynikło to... - OpenLEX

Czy można zwiększyć w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów ilość odpadów powstających po przetwarzaniu o 500 Mg, gdyż wynikło to z procesu technologicznego i część odpadów nie będzie produktem tylko odpadem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2021 r.

PYTANIE

Czy można zwiększyć w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów ilość odpadów powstających po przetwarzaniu (kod 19 12 03) o 500 Mg, gdyż wynikło to z procesu technologicznego i część odpadów nie będzie produktem tylko odpadem?

Czy będzie to istotna zmiana i podlegać będzie uzgodnieniom przez odpowiednie organy (tj. WIOŚ, komendanta straży, który wcześniej uzgadniał operat ppoż. ze względu na odpady kabli o kodzie 17 04 11, które zostały poddane przetwarzaniu)?

Jaką opłatę skarbową należałoby pobrać od zmiany zezwolenia, jeżeli zwiększy się tylko ilość odpadów wytwarzanych po przetworzeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX