Czy można zrealizować roszczenie właścicieli lokali o zawarcie umowy przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 209a ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. można zrealizować roszczenie właścicieli lokali o zawarcie umowy przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy, jeżeli w budynku nie wszystkie lokale zostały wyodrębnione np. 1 lokal jest własnością gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX