Czy można zrealizować przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli mpzp dopuszcza inwestycje mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

MPZP obejmuje zapisy dotyczące realizacji inwestycji pod kątem środowiska tzn. dopuszcza się realizację inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Plan w żaden sposób nie odnosi się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Czy w związku z tym istnieje możliwość realizacji takich przedsięwzięć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX