Czy można znieść obowiązek wykonywania pomiarów nałożony na PZŁ, jeżeli podmiot ten z uwagi na wygaśnięcie umowy dzierżawy przestał być już właścicielem strzelnicy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2018 r.

PYTANIE

Starosta wydał z urzędu na podstawie pomiarów hałasu WIOŚ decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu dla PZŁ, jako właściciela strzelnicy na podstawie umowy dzierżawy od LOK. PZŁ nie jest już właścicielem tej strzelnicy, gdyż wygasła umowa dzierżawy.

Co dalej z decyzją i obowiązkiem robienia pomiarów raz na dwa lata?

Czy można znieść obowiązek pomiarów nałożony na PZŁ na ich wniosek?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access