Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z tabelą przydziału odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej zostanie wypłacony ekwiwalent pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę za obuwie robocze. Okres użytkowania obuwia wynosi 24 miesiące.

Czy pracownikom który byli niezdolni do pracy powyżej 33 dni i więcej oraz korzystającym z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego, rodzicielskiego przysługuje ekwiwalent tej samej wysokości co pozostałym pracownikom?

Czy jeżeli kogoś po prostu nie było w pracy z powodów ww. można w związku z tym wydłużyć okres użytkowania obuwia?

Na przykład czy można zmniejszyć wysokość ekwiwalentu albo wydłużyć okres użytkowania pracownikowi, który chorował 6 miesięcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?