Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Pepol Marek
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2012 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. ma zapisane w przyjętych zasadach i określonej polityce rachunkowości, że środki trwałe amortyzuje według obowiązujących przepisów metodą liniową od miesiąca następnego od daty przyjęcia do użytkowania, zgodnie z wyliczeniami tabeli, w miarę zużywania, z tym że księgowań należy dokonywać w równych ratach miesięcznych.

Czy można zmniejszyć stawkę amortyzacyjną, a tym samym wartość miesięcznych odpisów amortyzacyjnych środka trwałego z 14% na 10% (w przypadku ulepszenia)?

Czy można przyjąć niższą stawkę amortyzacyjną np. 10% dla nowego środka trwałego, jeśli identyczne, wcześniej przyjęte miały stawkę 14%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?