Czy można zmienić warunki pracy pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik urodzony 22.01.1958 r. i objęty ochroną przedemerytalną wrócił do pracy po długotrwałym L4. W trakcie trwania jego nieobecności grupa pracowników otrzymała porozumienia na zmianę układu zbiorowego pracy. Po powrocie pracownik również otrzymał takie porozumienie, którego nie chce podpisać, posiłkując się zasadą, że jest w trakcie trwania ochrony przedemerytalnej i nie można zmienić mu warunków wynagradzania na niekorzystne. Zmiana układu zbiorowego obejmuje m.in. likwidację dodatku stażowego. Pracownik należy do grupy pracowników, która w dniu 1.07.2018 przeszła ZCP z jednej spółki do drugiej i obowiązywał ich układ zbiorowy z poprzedniej spółki. Obecnie ujednolicono układy zbiorowe stąd porozumienia z pracownikami.

Czy rzeczywiście obowiązuje tu zasada ochrony, jeśli zmieniamy warunki całej grupie pracowników?

Jeśli nie, jaki dokument należy wręczyć pracownikowi by zmienić układ zbiorowy, jeśli porozumienia nie chce podpisać, a nie możemy wypowiedzieć mu umowy, bo jest objęty ochroną przedemerytalną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX