Czy można zmienić decyzję przez zwiększenie wysokości świadczenia z FA, w związku z podwyższeniem wysokości zasądzonych alimentów? - OpenLEX

Czy można zmienić decyzję przez zwiększenie wysokości świadczenia z FA, w związku z podwyższeniem wysokości zasądzonych alimentów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 7 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2018 r.

PYTANIE

Pani Magdalena miała przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dwie osoby uprawnione w wysokości po 350,00 zł na każdą z nich, na okres 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r. W dniu 20.02.2018 r. wpłynęła informacja od komornika, iż zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 07.06.2017 r. alimenty zostały podwyższone do kwoty 450,00 zł na osobę uprawnioną. W dniu 19.01.2018 r. do kancelarii komorniczej został złożony ww. wyrok, a wierzyciel zażądał egzekucji podwyższonych alimentów od dnia prawomocności wyroku, tj. 28.06.2017 r.

Czy w zaistniałej sytuacji, Ośrodek z urzędu powinien wydać decyzję przyznającą świadczenie w wysokości różnicy pomiędzy wyższymi alimentami a wypłaconym świadczeniem z funduszu na okres od 28.06.2017 r. - 30.09.2017 r.?

Czy należy zmienić decyzję, której realizacja została już zakończona (zakończony okres świadczeniowy)?

Czy należy wznowić postępowanie administracyjne zgodnie z art. 145 ust. 1 pkt 8 KPA i w wyniku wznowienia postępowania zmienić decyzję w części dotyczącej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 28.06.2017 r. - 30.09.2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX