Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie moje dotyczy zmiany danych na fakturach wysyłkowych.

Czy mamy prawo zmienić dane nabywcy na fakturze potwierdzającej sprzedaż wysyłkową z osoby fizycznej na podmiot?

Jeśli tak to w jaki sposób najlepiej najlepiej to zrobić (notą, fakturą korygującą dane)?

Nie ewidencjonujemy tej sprzedaży na kasie fiskalnej, czy ma tu zastosowanie przepis art. 106b ust. 5-7 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?