Czy można złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie dwóch pozostałych budynków, gdy pozwolenie na budowę zostało przeniesione na innego inwestora?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzuchacz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę w zakresie budowy 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 2 z nich oddał do użytkowania (w decyzji pozwolenia na użytkowanie został zawarty warunek, że pozostałe roboty określone pozwoleniem na użytkowanie mają być wykonane do końca 2022 r.), a następnie pozwolenie na budowę zostało przeniesione na innego inwestora, w zakresie budynku nr 3 i 4. Obecnie, tj. lipiec 2023 r., nowy inwestor składa wniosek o pozwolenie na użytkowanie w zakresie pozostałych dwóch budynków (nr 3 i 4).

Co w takiej sytuacji ma zrobić PINB?

Czy wydane pozwolenie na użytkowanie należy uchylić w trybie art. 162 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., kto będzie stroną takiego postępowania?

Czy organ może dokonać odbioru budynku nr 3 i 4?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX