Czy można zbadać prawidłowość zawartej ugody administracyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: CIC Kancelaria
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 1993 r. zawarta została ugoda dotycząca zamurowania 20 okien zlokalizowanych w ścianie budynku usytuowanej po granicy działek. Ugoda została zatwierdzona przez urząd rejonowy. Zgodnie z jej zapisami okna miały być zamurowane w trakcie realizacji budynku na sąsiedniej działce. Budynek został zrealizowany w 1995 r., a ugoda nie została wykonana. W chwili obecnej właściciel działki wystąpił do organu nadzoru budowlanego o wyegzekwowanie zapisów ugody.

Kto jest uprawniony do egzekucji decyzji zatwierdzającej ugodę?

Czy można zbadać prawidłowość zawartej ugody?

W jaki sposób można wyeliminować ugodę z obiegu prawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX