Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy umowa zawarta ze zobowiązanymi za pobyt mieszkańca DPS zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej może zostać zawarta na kwotę niższą niż ta, którą obowiązany powinien ponosić?

Czy np. syn zgodnie z dochodem może ponosić opłatę za pobyt ojca w DPS w wysokości 500 zł, gdy podczas wywiadu ustalono, że jego "możliwości" (art. 103 ust. 2) pozwalają na wnoszenie 300 zł?

Czy w tym przypadku można zawrzeć z synem umowę na kwotę 300 zł?

Czy należy wydać decyzję i w pkt 1 decyzji wyznaczyć odpłatność 400 zł i w pkt 2 tej samej decyzji zwolnić z odpłatności do 300 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?