Czy można zawrzeć kolejną umowę terminową, jeśli umowy były zawarte po odbyciu stażu z Urzędu Pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zawrzeć kolejną umowę terminową w opisanej sytuacji?

Osoba została była zatrudniona w następujący sposób:

1. Pierwsza umowa została zawarta na czas określony - wymóg został postawiony po odbyciu stażu z Urzędu Pracy - umowa terminowa

2. Druga umowa została zawarta na czas określony - roboty publiczne - współfinansowane z Urzędu Pracy i naszego budżetu - umowa terminowa

3. Trzecia umowa została zawarta na czas określony - wymóg postawiony przez Urząd Pracy po robotach publicznych - umowa terminowa

4. Czwarta umowa została zawarta na czas określony - umowa terminowa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX