Nowość Czy można zatwierdzić sprawozdanie uczelni jeśli biegły rewident wydał odmowę wydania opinii?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zatwierdzić sprawozdanie uczelni jeśli biegły rewident wydał odmowę wydania opinii?

Podział wyniku w uczelniach wynika wprost z ustawy jeśli sprawozdanie jest zatwierdzone.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX